Kwaliteit van zorg en gezondheid van patiënt staan centraal
Laan van Bol ‘Es 3,
3122 AE SCHIEDAM
Spoedlijn - 010 - 475 12 34 (Optie 1)
IC Overleg - 06 - 30 73 53 16
Ma - Vr: 8.00 - 17.00
Za - Zo: Gesloten

Openingstijden

Maandag
8.00 - 17.00
Dinsdag
8.00 - 17.00
Woensdag
8.00 - 17.00
Donderdag
8.00 - 17:00
Vrijdag
8.00 - 17.00
Zaterdag/Zondag
Gesloten
Zorg is prioriteit

Praktijkinformatie

Onze praktijk bestaat uit onder andere; Gekwalificeerde artsen, Doktersassistenten, POH-Somatiek en POH-GGZ. Wij zijn ook een opleidingspraktijk, waardoor u ook doktersassistenten, PA’s en artsen in opleiding tegen zult komen.

Niet verschijnen bij de huisarts, praktijkondersteuner of doktersassistente zonder af te bellen heeft consequenties. Het komt helaas regelmatig voor dat een patiënt een afspraak maakt en vervolgens niet op het spreekuur verschijnt. Hiermee gaat onnodig veel tijd verloren. Kostbare tijd, die dan aan een andere patiënt had kunnen worden besteed.

Meld je aan bij ons!

Hiermee schrijft u zich in op de aanmeldlijst van huisartsenpraktijk Meyra. Zodra er een plek vrijkomt nemen we contact op met de eerstvolgende om de inschrijving te voltooien.

De praktijk is enkel open voor mensen zonder huisarts in Schiedam.

*Hiermee meldt u zich aan op de wachtlijst van de huisartsenpraktijk. Uw inschrijving is pas voltooid nadat we contact met u hebben opgenomen zodra er een plek vrijkomt.

Diensten

Hoge kwaliteit service

Kies uit de onderstaande diensten om meer informatie te krijgen erover en met wie we samenwerken.

Laboratorium

Radiologie

Podotherapie

Dermatologie

(SPOED!) - Als elke seconde telt bel :

112

U helpen gezond te worden.

Visites

Visite-aanvragen dienen doorgebeld te worden voor 10:00 uur en is bedoeld voor acute situaties of mensen die zeer slecht ter been zijn. Vervoersproblemen , griep of geen zin hebben om buiten te komen zijn geen redenen voor een huisbezoek.
De doktersassistente zal indien nodig uw aanvraag overleggen met de huisarts, maar vaak kan zij al inschatten of een huisbezoekaanvraag terecht is. De voorkeur bestaat om iemand op de praktijk te beoordelen aangezien er betere onderzoeksmogelijkheden zijn op de praktijk.

Praktijkinformatie

Niet nagekomen afspraken

Niet verschijnen bij de huisarts, praktijkondersteuner of doktersassistente zonder af te bellen heeft consequenties. Het komt helaas regelmatig voor dat een patiënt een afspraak maakt en vervolgens niet op het spreekuur verschijnt. Hiermee gaat onnodig veel tijd verloren.

Kostbare tijd, die dan aan een andere patiënt had kunnen worden besteed.

WAT DOET U ALS U EEN AFSPRAAK WILT AFZEGGEN?

Het kan altijd gebeuren dat u de afspraak niet door kunt of wilt laten gaan. Belt u in dat geval minimal 24 uur van tevoren en geef door dat u niet kunt komen.
Een andere patiënt kan dan in uw plaats ingepland worden.

WAT GEBEURT ER WANNEER U NIET TIJDIG AFZEGT?

U krijgt een rekening bij niet verschijnen zonder bericht.

U ontvangt dan een rekening van € 30,00 bij een consult van 10 minuten of € 50,00 bij een dubbel consult . Voor tijd wat vrijgemaakt is voor chirurgische /gyanecologische ingrepenspreekuren geld t een ander tarief. Deze rekening wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed en dient u zelf te betalen.

Onverwachte situaties kunnen zich altijd voordoen, daar hebben wij natuurlijk alle begrip voor.

Het afgelopen jaar kwamen met enige regelmaat te veel mensen niet opdagen op de afgesproken tijd bij de huisarts/ praktijkondersteuner/assistente. Wij zien ons daarom helaas genoodzaakt om deze regeling te moeten treffen.

Wilt u onnodige kosten voorkomen, belt u dan op tijd af!!!

Spreekuren huisarts

Spreekuur assistenten

Spreekur POH somatiek

Spreekuur POH GGZ

Spreekuren huisarts

U kunt dagelijks bij de huisarts terecht voor uw klachten bij de huisarts.   U kunt bellen voor een afspraak tussen 8.00-10.00 of een afspraak maken via de patientenomgeving.  De assistente stelt vaak vragen om in te schatten wanneer en hoe lang u gezien moet worden. In  sommige gevallen zal de assistent u adviezen geven aangezien het niet noodzakelijk is om naar het spreekuur te komen.

Er is een mogelijkheid op de chirurgische /gynaecologische spreekuur om :

 1. Atheroomcyste/lipoom te verwijderen
 2. Coaguleren van fibromen
 3. Weglepelen van ouderdomswratten
 4. Moedervlekken verwijderen
 5. Plaatsen cq verwijderen van implanon/spiraal
 6. Zetten van injectie’s in het bewegingsapparaat
 7. Behandelen van ingegroeide teennagels
 8. Behandeling van een ganglion

Voordat u belt kunt u zelf ook inschatten of het noodzakelijk is om naar de arts te gaan.

Moet ik naar de dokter?

Meteen weten of u naar de dokter moet?

Doorloop de vragen door op de onderstaande link te klikken.

Spreekuur assistenten

U helpen gezond te worden

U kunt voor de volgende zaken terecht op het assistentenspreekuur:

- Wratten aanstippen
- Oren uitspuiten
- Glucose vingerprikken
- Bloeddrukmetingen
- Holter-onderzoek
- 24 uurs bloeddrukmeting
- ECG
- Uitstrijkjes
- Hechtingen verwijderen
- Injectie’s
- Beoordelen van kleine (brand)wondjes
- Verwijderen van een spiraal (pas na overleg met arts)

Spreekuur POH Somatiek

In samenwerking met de zorggroep ZEL krijgen onze chronische patiënten gestructureerde ondersteuning en begeleiding van de huisarts en de praktijkondersteuner om (beter) te leren omgaan met hun chronische ziekte.

De praktijkondersteuner is een bevoegde zorgverlener om u hierin te begeleiden en te adviseren. Zij zal medicatieveranderingen altijd in overleg met de arts of specialist doen.

De volgende zorgpaden worden door onze praktijk gevolgd:

 • Persoonsgerichte zorg
 • Kwetsbare ouderen
 • Cardiovasculair risicomanagement
 • Astma/copd
 • Diabetes mellitus

De praktijkonderzoeker zal u 1-4 x per jaar vervolgen.

Indien u niet mee wilt doen aan een zorgpad ondanks uitleg waarin wij aangeven dat het medisch onverantwoord is, zullen wij dit noteren. Als praktijk zullen we elk jaar rondom de verjaardag van de patient(e) weer polshoogte nemen.

KOSTEN

Aan de gesprekken met de poh-somatiek zijn voor u geen kosten verbonden. De kosten worden namelijk vergoedt uit het basispakket van uw zorgverzekering en valt NIET onder het eigen risico.

ANNULEREN VAN EEN GESPREK

We verzoeken u uitsluitend af te zeggen als dit echt niet anders kan. Indien u plotseling verhinderd bent, is het belangrijk dat u minimaal 24 uur van te voren afbelt bij de huisartsenpraktijk. De tijd die voor u gereserveerd was, kan dan nog beschikbaar worden gemaakt voor iemand anders.

Indien u niet verschijnt zonder af te bellen voor een 2de keer zijn hier kosten aan verbonden die NIET VERGOED worden door uw zorgverzekeraar!

Spreekuren POH GGZ

WAT KAN DE POH-GGZ VOOR U DOEN?

In een gesprek brengt de poh-ggz met u uw klachten en vragen in kaart. Ook is het mogelijk dat met u gesproken wordt over de geschiedenis van uw klachten en wat u reeds geprobeerd heeft om van uw klachten af te komen.
Vervolgens adviseert de poh-ggz u en uw huisarts over een mogelijke aanpak van de klachten. Dit kan een vervolgtraject zijn bij de huisarts zelf, verwijzing naar een andere hulpverlener of instelling (zoals maatschappelijk werk of een GGZ-instelling) of vervolggesprekken bij de poh-ggz zelf.

DE POH-GGZ KAN DAARBIJ DUS HELPEN DOOR:

 • het verhelderen van problemen;
 • het geven van advies over behandeling en verwijzing;
 • behandeling in de huisartsenpraktijk;
 • nazorg na behandeling in de GGZ.
 • In de praktijk wordt zoveel mogelijk ook ondersteuning aangeboden met zelfmanagement en e-learning modules.

HOE MAAK IK EEN AFSPRAAK BIJ DE POH-GGZ?

U kunt met uw huisarts bespreken of een gesprek met de poh-ggz voor u zinvol kan zijn. Als dat het geval is, wordt een eerste gesprek met de poh-ggz gepland. Deze afspraak kan door uw huisarts zelf worden gemaakt of (na opdracht van uw huisarts) door de assistente. Na het eerste gesprek zal de poh-ggz u en uw huisarts adviseren over een vervolgtraject.

KOSTEN

Aan de gesprekken met de poh-ggz zijn voor u geen kosten verbonden. De kosten worden namelijk vergoedt uit het basispakket van uw zorgverzekering en valt NIET onder het eigen risico.

ANNULEREN VAN EEN GESPREK

We verzoeken u uitsluitend af te zeggen als dit echt niet anders kan. Indien u plotseling verhinderd bent, is het belangrijk dat u minimaal 24 uur van te voren afbelt bij de huisartsenpraktijk. De tijd die voor u gereserveerd was, kan dan nog beschikbaar worden gesteld voor iemand anders.

Indien u niet verschijnt zonder af te bellen voor een 2de keer zijn hier kosten aan verbonden die NIET VERGOED  worden door uw zorgverzekeraar!