Kwaliteit van zorg en gezondheid van patiënt staan centraal
Laan van Bol ‘Es 3,
3122 AE SCHIEDAM
Spoedlijn - 010 - 475 12 34 (Optie 1)
IC Overleg - 06 - 30 73 53 16
Ma - Vr: 8.00 - 17.00
Za - Zo: Gesloten
Wilsverklaring

Informatie omtrent wilsverklaring

Tegenwoordig wordt er veel gesproken over gedachten en wensen rondom het levenseinde. Vaak beschrijven mensen hun wensen in een zogenaamde wilsverklaring.

Het is belangrijk dat u een dergelijke verklaring met ons bespreekt.
Op www.thuisarts.nl/levenseinde vindt u veel informatie over dit onderwerp. Ook vindt u er model wilsverklaringen en een niet-reanimeer verklaring. De KNMG, de beroepsverening van artsen, heeft een brochure ‘Spreek op tijd over uw levenseinde’ uitgebracht die u kan helpen om met ons in gesprek te gaan over uw wensen.

Palliatieve zorg

Wij bieden uiteraard palliatieve zorg voor mensen met een ongeneeslijke ziekte in de laatste fase van hun leven. Naast behandeling van klachten proberen wij aandacht te geven aan psychologische en sociale problemen en het afscheid nemen van het leven.
Vaak willen mensen het liefst thuis verzorgd worden, maar als dit niet mogelijk is kan opname in een hospice uitkomst bieden.

Palliatieve sedatie

Bij een terminale patiënt met lijden waarbij geen medische behandeling meer helpt kan medicatie worden toegediend om de patiënt in slaap te brengen tot de dood. Het is niet de bedoeling dat de patiënt eerder sterft, al kan dat wel een gevolg van palliatieve sedatie zijn. Daarom valt palliatieve sedatie niet onder de euthanasiewetgeving.

Euthanasie

Bij euthanasie dient een arts dodelijke middelen toe aan een patiënt om een eind te maken aan ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Uw huisarts begeleidt u in dit proces in samenwerking met het levenseindekliniek . Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u contact opnemen met het levenseindekliniek of informatie inwinnen bij uw arts.
Wees tijdig met het bespreken van uw euthenasie-wens!